Nhà phố hiện đại – Nhà chú Mười MIPECCO

Mặt tiền ngôi nhà phố hiện đại này được phân ra làm 2 phần, phần chính là khúc cua giữa 2 cung đường. Phần mặt tiền chính của ngôi nhà phố hiện đại này chú trọng vào các nẹp chỉ thanh thoát và dứt khoát. Một line sơn màu trắng với các ô cửa sổ thảng hàng giúp phân cách giữa 2 phần của mặt tiền.